13.12.2018

Комплетиран проектот за подобрување на праксата на јавни набавки

Бирото за јавни набавки го комплетираше проектот за подобрување на праксата на јавните набавки кој почна да се реализира во 2016 година. Види повеќе
30.05.2018

Работно време на корисничка поддршка

Бирото за јавни набавки ве известува дека Центарот за корисничка поддршка почнувајќи од 4 јуни 2018 година, ќе ви биде достапен секој работен ден во следниве термини: 10 до 11 и од 13 до 15 часот. Види повеќе
04.05.2018

Втор Нацрт Закон за јавните набавки

Во прилог може да го видите вториот нацрт текст на новиот Закон за јавните набавки.Вашите коментари и предлози за подобрување на текстот може да го доставите до 18 мај 2018 година. Види повеќе
06.02.2018

Нацрт Закон за јавните набавки

Во прилог може да го видите првиот нацрт текст на новиот Закон за јавните набавки. Нацрт законот ќе биде отворен за консултации до крајот на февруари. Види повеќе
01.02.2018

Објавен Годишниот извештај за едукација за 2017 година

Изготвен е Годишниот извештај за реализација на планот за едукација за 2017 година Види повеќе
15.01.2018

Продолжување на рокот за изразување интерес за меѓународен консултант

Рокот за изразување интерес за меѓународен консултант се продолжува до 29 Јануари 2018 година до 12 часот по локално време. Види повеќе
 
 
 

Календар на активности

 • Обука-ДО
 • Обука-Едукација ДО и ЕО
 • ЕО-дводневна обука
 • Испит-ДО
 • Поправен испит-ДО
 • Испит-Едукација ДО и ЕО
 • Поправен-Едукација ДО и ЕО

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ЕСЈН

Објавени огласи
во претходниот ден
Спроведени аукции
во претходниот ден
Вредност на аукции
во претходниот ден
Тековни е-постапки

Историја на БЈН

2004

Бирото за јавни набавки се формира како орган на државна управа, без својство на правно лице во состав на Министерството за финансии, кој се грижи за системот за јавните набавки и примената на законот.

07 Април 2004

Стапува на сила Законот за јавните набавки (степен на усогласеност со дирекивите на ЕУ 50%)

01 Maj 2004

Во министерството за финансии е конституиран Сектор за системот на јавните набавки како преодна организациона форма, до конституирање на Бирото за јавни набавки

2006

Информационен систем за јавни набавки и Електронски систем за јавни набавки

2008 година

Се проширува делокругот на работа на Бирото во делот на изведување на обуки за јавни набавки.

01 Jан. 2008

Нов закон за јавни набавки (висок степен на усогласеност со правото за јавни набавки на ЕУ според Европската комисија)

2009

Воспоставен е единствен Електронски систем за спроведување на постапките за јавни набавки (ЕСЈН) кој опфаќа објавување на огласи за јавни набавки, известувања од склучени договори за јавни набавки, како и спроведувањето на различни видови постапки во електронска форма.

01 Сеп. 2009

Заради подобро функционирање Бирото за јавни набавки се стекнува со својство на правно лице како орган во состав на Министерството за финансии.

2009

Со Одлука за образување на Работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија, Бирото за јавни набавки се назначи за раководна институција на Работната група за Поглавје 3.05 јавни набавки.

Март - Ноември 2009

Март-Ноември 2009 година се реализираше првиот циклус на Програмата за обука и сертификација на обучувачи за јавни набавки

Јануари 2010

Интеграција на ИСЈН и ЕСЈН

2011 година

Добрите искуства со едукацијата резултираа со задолжителна сертификација во секој договорен орган од јавниот сектор со цел зајакнување на административните капацитети и знаењето на лицата што работат на јавните набавки.

2012 година

Во соработка со Германското федерално Министерство за економија и технологија успешно Бирото за јавни набавки го имплементира Твининг Проектот ИПА 2008 „Подршка на системот за јавни набавки“ финансиран од Европската комисија.

2013 година

Согласно со Методологијата „ Барометар на квалитет на институции" Електронски систем за јавни набавки е добитник на наградата за најдобар спроведен проект на е-влада.

 • Телефонски број:
  +389 2 3255 689
 • Работно време
  за корисничка поддршка:
  секој работен ден
  од 10:00 до 11:00 часот и од 13:00 до 15:00 часот.
 • Адреса:Палата „23 Октомври“
  ул. Даме Груев бр.12 2-кат