Home

НОВОСТИ

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

«
»
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
октомври
октомври
октомври
1
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  01/11/2018-02/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-29 – 2018-11-02
  Датум на испит: 03/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 11/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

2
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  02/11/2018-02/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-29 – 2018-11-02
  Датум на испит: 03/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 11/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

3
4
5
 • Испит сертификација

  Испит сертификација

  00:00
  05/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-01 – 2018-10-05
  Датум на испит: 05/11/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 06/12/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

6
7
 • Ресертификација за договорни органи

  Ресертификација за договорни органи

  00:00
  07/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-07 – 2018-11-07
  Датум на испит: 07/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 10/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

8
 • Поправен испит сертификација

  Поправен испит сертификација

  00:00
  08/11/2018

  Датум на обука: 2018-09-03 – 2018-09-07
  Датум на испит: 08/10/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 08/11/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Економски оператори

  Економски оператори

  00:00
  08/11/2018-09/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-08 – 2018-11-09
  Датум на испит:
  Датум на поправен испит:
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

9
 • Испит ресертификација

  Испит ресертификација

  00:00
  09/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-10 – 2018-10-10
  Датум на испит: 09/11/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 10/12/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Економски оператори

  Економски оператори

  00:00
  09/11/2018-09/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-08 – 2018-11-09
  Датум на испит:
  Датум на поправен испит:
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

10
11
12
 • Поправен испит ресертификација

  Поправен испит ресертификација

  00:00
  12/11/2018

  Датум на обука: 2018-09-12 – 2018-09-12
  Датум на испит: 12/10/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 12/11/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  12/11/2018-16/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-12 – 2018-11-16
  Датум на испит: 17/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 16/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

13
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  13/11/2018-16/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-12 – 2018-11-16
  Датум на испит: 17/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 16/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

14
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  14/11/2018-16/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-12 – 2018-11-16
  Датум на испит: 17/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 16/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

15
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  15/11/2018-16/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-12 – 2018-11-16
  Датум на испит: 17/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 16/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

16
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  16/11/2018-16/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-12 – 2018-11-16
  Датум на испит: 17/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 16/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

17
18
19
 • Испит сертификација

  Испит сертификација

  00:00
  19/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-15 – 2018-10-19
  Датум на испит: 19/11/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 19/12/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

20
21
 • Ресертификација за договорни органи

  Ресертификација за договорни органи

  00:00
  21/11/2018

  Датум на обука: 2018-11-21 – 2018-11-21
  Датум на испит: 20/12/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 22/01/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

22
23
 • Поправен испит сертификација

  Поправен испит сертификација

  00:00
  23/11/2018

  Датум на обука: 2018-09-17 – 2018-09-21
  Датум на испит: 22/10/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 23/11/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

24
25
26
 • Поправен испит ресертификација

  Поправен испит ресертификација

  00:00
  26/11/2018

  Датум на обука: 2018-09-26 – 2018-09-26
  Датум на испит: 26/10/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 26/11/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

27
 • Испит ресертификација

  Испит ресертификација

  00:00
  27/11/2018

  Датум на обука: 2018-10-24 – 2018-10-24
  Датум на испит: 27/11/2018 00:00:00
  Датум на поправен испит: 27/12/2018 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

28
29
30
декември
декември
 • Обука за сертификација

 • Обука за ресертификација

 • Обука за економски оператори

 • Испит за сертификација

 • Поправен испит за сертификација

 • Испит за ресертификација

 • Поправен испит за ресертификација

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ЕСЈН

0

Објавени огласи во претходниот ден

0

Спроведени аукции во претходниот ден

0

Вредност на аукции во претходниот ден

0

Tековни е-постапки

ИСТОРИЈА НА БЈН

Прашањата поврзани со ЕСЈН да се поставуваат преку контакт формата на ЕСЈН или на маил info@bjn.gov.mk.

Прашањата поврзани со легислатива да се поставуваат преку контакт формата. Доколку е потребно, ќе бидете контактирано телефонски од наша страна.

Архивата на Бирото за јавни набавки ќе работи секој работен ден во периодот од 10-12 и 13-15 часот кога можете да ги доставувате дописите.