Home

НОВОСТИ

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

«
»
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
февруари
февруари
февруари
февруари
1
2
3
4
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  04/03/2019-08/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 09/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

5
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  05/03/2019-08/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 09/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

6
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  06/03/2019-08/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 09/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

7
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  07/03/2019-08/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 09/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

8
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  08/03/2019-08/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-04 – 2019-03-08
  Датум на испит: 08/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 09/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

9
10
11
12
13
 • Ресертификација за договорни органи

  Ресертификација за договорни органи

  00:00
  13/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-13 – 2019-03-13
  Датум на испит: 12/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 13/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

14
15
16
17
18
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  18/03/2019-22/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 21/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

19
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  19/03/2019-22/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 21/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

20
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  20/03/2019-22/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 21/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

21
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  21/03/2019-22/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 21/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

22
 • Сертификација за договорни органи

  Сертификација за договорни органи

  00:00
  22/03/2019-22/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-18 – 2019-03-22
  Датум на испит: 22/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 21/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

23
24
25
26
27
 • Ресертификација за договорни органи

  Ресертификација за договорни органи

  00:00
  27/03/2019

  Датум на обука: 2019-03-27 – 2019-03-27
  Датум на испит: 25/04/2019 00:00:00
  Датум на поправен испит: 27/05/2019 00:00:00
  Адреса: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
  Слободни Места: 0

28
29
30
31
 • Обука за сертификација

 • Обука за ресертификација

 • Обука за економски оператори

 • Испит за сертификација

 • Поправен испит за сертификација

 • Испит за ресертификација

 • Поправен испит за ресертификација

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ЕСЈН

0

Објавени огласи во претходниот ден

0

Спроведени аукции во претходниот ден

0

Вредност на аукции во претходниот ден

0

Tековни е-постапки

ИСТОРИЈА НА БЈН

Прашањата поврзани со ЕСЈН да се поставуваат преку контакт формата на ЕСЈН или на маил info@bjn.gov.mk.

Прашањата поврзани со легислатива да се поставуваат преку контакт формата. Доколку е потребно, ќе бидете контактирано телефонски од наша страна.

Архивата на Бирото за јавни набавки ќе работи секој работен ден во периодот од 10-12 и 13-15 часот кога можете да ги доставувате дописите.