Дома си е дома

Дома си е дома

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот – АППТ во соработка со Програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка-SDC, денес ги промовираа 10-те промотивни видеа за поддршка на домашниот туризам.

Водич за откривање незаконски договарања во постапките за јавни набавки

Бирото за јавни набавки заедно со Комисијата за заштита на конкуренцијата изготви Водич за откривање незаконски договарања во постапките за јавни набавки.
Водичот е објавен во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки.