Работен состанок со СИГМА и Светска Банка

Доделени потврдите за положен испит за обучувач

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1984' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreДоделени потврдите за положен испит за обучувач

Доделени потврдите за обучувачи по јавни набавки

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1974' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreДоделени потврдите за обучувачи по јавни набавки

10-ти форум за размена на искуства и знаења во јавните набавки – Истанбул, Турција

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1967' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read more10-ти форум за размена на искуства и знаења во јавните набавки – Истанбул, Турција

9-ти Регионален форум за јавни набавки

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1945' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read more9-ти Регионален форум за јавни набавки

Доделување на потврди за обучувачи за јавни набавки

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1934' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreДоделување на потврди за обучувачи за јавни набавки

Завршна конференција на твининг проектот (декември 2012 – Скопје)

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1922' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreЗавршна конференција на твининг проектот (декември 2012 – Скопје)

Конференција – „Систем за јавни набавки – Преглед и идни насоки”

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1914' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreКонференција – „Систем за јавни набавки – Преглед и идни насоки”

Поддршка на системот за јавни набавки, октомври 2011

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1903' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreПоддршка на системот за јавни набавки, октомври 2011

Обука за новиот концепт на е-аукција, 09 и 10 Февруари 2011 година

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { jQuery( '#example3_1886' ).sliderPro({ //width //height autoHeight: true, //autoplay autoplayDelay: 5000, arrows: false, buttons: false, smallSize: 500, mediumSize: 1000, largeSize: 3000, fade: false, //thumbnail thumbnailArrows: true, thumbnailWidth: 120, thumbnailHeight: 100, centerImage: true, imageScaleMode: '', allowScaleUp: false, startSlide: 0, loop: true, slideDistance: 5, autoplayDirection: 'normal', touchSwipe: true, fullScreen: false, }); }); /* Layout 3 ... Read moreОбука за новиот концепт на е-аукција, 09 и 10 Февруари 2011 година