• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Почитувани посетители, Бирото за јавни набавки континуирано работи на подобрување на постојните прирачници и брошури и продуцира нови согласно со своите законски надлежности. По тој повод, Бирото изготви нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договор за јавна набавка. Истата можете да ја преземете тука.

Доделени потврдите за положен испит за обучувач

На 16.01.2017 година, во просториите на Бирото за јавни набавки од страна на в.д. Директорот м-р Александар Аргировски, беа доделени потврдите за положен испит за обучувачите кои предаваат на обуките организирани од Бирото. Обучувачите се ресертифицираат по трет пат оваа година, по одржаната обука во текот на месец септември. Обучувачите се лица со богато искуство [...]

Објавен Годишниот план за едукација за 2017 година

Почитувани посетители, Ве известуваме дека Бирото го донесе Годишниот план за едукација за 2017 година. Планот е објавен на веб страницата на Бирото, а веќе се отворени и првите термини за пријавување. Пријава можете да испратите на следнава електронска адреса: obuki@bjn.gov.mk

Препорака за договорните органи кај набавката на авио-билети

Почитувани, Бирото за јавни набавки, поаѓајќи од своите законски надлежности од членот 14 став 1 алинеја 2 од ЗЈН, констатираше дека во примената на законот зачестено се јавуваат предизвици при набавката на авио-билети и други набавки каде се јавува 0,01 денар како дел од цената што е предмет на аукција. Во координација со Државната комисија [...]

Сите новости ....