• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Доделени потврдите за положен испит за обучувач

На 16.01.2017 година, во просториите на Бирото за јавни набавки од страна на в.д. Директорот м-р Александар Аргировски, беа доделени потврдите за положен испит за обучувачите кои предаваат на обуките организирани од Бирото. Обучувачите се ресертифицираат по трет пат оваа година, по одржаната обука во текот на месец септември. Обучувачите се лица со богато искуство [...]

Објавен Годишниот план за едукација за 2017 година

Почитувани посетители, Ве известуваме дека Бирото го донесе Годишниот план за едукација за 2017 година. Планот е објавен на веб страницата на Бирото, а веќе се отворени и првите термини за пријавување. Пријава можете да испратите на следнава електронска адреса: obuki@bjn.gov.mk

Препорака за договорните органи кај набавката на авио-билети

Почитувани, Бирото за јавни набавки, поаѓајќи од своите законски надлежности од членот 14 став 1 алинеја 2 од ЗЈН, констатираше дека во примената на законот зачестено се јавуваат предизвици при набавката на авио-билети и други набавки каде се јавува 0,01 денар како дел од цената што е предмет на аукција. Во координација со Државната комисија [...]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Почитувани, Со изменување и дополнување на член 62 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“, бр.30/2016), се задолжуваат основните училишта во договор со родителите, а согласно Законот за јавни набавки, да организираат најмалку еден оброк во текот на престојот на учениците во училиште. Со цел да ја олесни примената на [...]

Сите новости ....