БУЏЕТ НА БЈН

Буџет на БЈН за 2016 година

Буџет на БЈН за 2017 година

Буџет на БЈН за 2018 година

Буџет на БЈН за 2019 година

  • Буџет 2019
  • Годишен извештај за 2019 (603)
  • Годишен извештај за 2019 (631)
  • Годишен извештај за 2019 (785)