(Македонски) Доделени потврдите за положен испит за обучувач

(Македонски) Доделени потврдите за положен испит за обучувач

Доделени потврдите за положен испит за обучувач