Нов Закон за јавните набавки

Нов Закон за јавните набавки

Донесен е нов Закон за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019) кој ќе почне да се применува од 1 април 2019 година.

Законот за јавните набавки може да се симне тука.