ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на едно лице на определено време

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на едно лице на определено време

Бирото за јавни набавки заради зголемен обем на работата објавува оглас за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12 2020

Јавен оглас