ПЛАН ЗА ОБУКА ЗА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ ЗА ЛИЦАТА ЧИЈА ШТО ПОТВРДА Е СО ИСТЕЧЕНА ВАЖНОСТ

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-03-13 – 2019-03-13
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 12-04-2019
Поправен испит: 13-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-02-13 – 2019-02-13
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 15-04-2019
Поправен испит: 14-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-02-27 – 2019-02-27
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 17-04-2019
Поправен испит: 17-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-03-27 – 2019-03-27
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 25-04-2019
Поправен испит: 27-05-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-04-10 – 2019-04-10
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 10-05-2019
Поправен испит: 10-06-2019
Број на преостанати слободни места -1

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-04-24 – 2019-04-24
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 23-05-2019
Поправен испит: 24-06-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-05-08 – 2019-05-08
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 07-06-2019
Поправен испит: 05-07-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-05-22 – 2019-05-22
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 24-06-2019
Поправен испит: 24-07-2019
Број на преостанати слободни места 0

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-06-05 – 2019-06-05
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 05-07-2019
Поправен испит: 05-09-2019
Број на преостанати слободни места 5

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-06-26 – 2019-06-26
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 26-07-2019
Поправен испит: 06-09-2019
Број на преостанати слободни места 16

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-09-11 – 2019-09-11
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 10-10-2019
Поправен испит: 08-11-2019
Број на преостанати слободни места 2

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-09-25 – 2019-09-25
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 25-10-2019
Поправен испит: 25-11-2019
Број на преостанати слободни места 3

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-10-09 – 2019-10-09
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 08-11-2019
Поправен испит: 06-12-2019
Број на преостанати слободни места 5

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-11-06 – 2019-11-06
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 05-12-2019
Поправен испит: 09-01-2020
Број на преостанати слободни места 21

Едукација за договорни органи (ресертификација)

Датум на обука: 2019-11-20 – 2019-11-20
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Испит: 20-12-2019
Поправен испит: 20-01-2020
Број на преостанати слободни места 0