ПЛАН ЗА ОБУКА ЗА ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ

Едукација за економски оператори

Датум на обука: 2017-03-15 – 2017-03-16
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Број на преостанати слободни места 22

Едукација за економски оператори

Датум на обука: 2017-06-13 – 2017-06-14
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Број на преостанати слободни места 22

Едукација за економски оператори

Датум на обука: 2017-09-20 – 2017-09-21
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Број на преостанати слободни места 22

Едукација за економски оператори

Датум на обука: 2018-11-08 – 2018-11-09
Локација: ул.Даме Груев бр.12, Скопје
Број на преостанати слободни места 0