Forumi i 10-të për shkëmbim përvojash për prokurim publik- Istambul, Turqi.

Forumi i 10-të për shkëmbim përvojash për prokurim publik- Istambul, Turqi.