Konferenca – “Sistemi i prokurimit publik – Përmbledhje dhe drejtime të ardhshme”

Konferenca – “Sistemi i prokurimit publik – Përmbledhje dhe drejtime të ardhshme”