Mbledhje pune me SIGMËN dhe Bankën Botërore

Mbledhje pune me SIGMËN dhe Bankën Botërore

Работен состанок со СИГМА и Светска Банка