Shpërndarja e çertifikatave për provimin e dhënë për trajner

Shpërndarja e çertifikatave për provimin e dhënë për trajner