Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

Доделени потврдите за обучувачи по јавни набавки