Буџет на БЈН за 2016 година

Буџет на БЈН за 2017 година

Буџет на БЈН за 2018 година

Буџет на БЈН за 2019 година