Буџет на БЈН за 2016 година

Буџет на БЈН за 2017 година

Буџет на БЈН за 2018 година

Буџет на БЈН за 2019 година

Буџет на БЈН за 2020 година

Буџет на БЈН за 2021 година

Буџет на БЈН за 2022 година

Буџет на БЈН за 2023 година

Буџет на БЈН за 2024 година