Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година

Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

Годишен извештај за спроведување на стратегијата Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година и акцискиот план за 2022 година

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Бирото за јавни набавки

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2017 година:

Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Бирото за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2016 година:

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки