ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Закон за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста (“Службен весник на Република Македонија” бр.180/19)