Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 29.05.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 21.05.2007 година

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 16.05.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 08.05.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 02.05.2007 година

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 25.04.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 30.03.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 16.03.2007 год

Список на добиени предмети во Комисијата за жалби по јавните набавки на Влада на Република Македонија по кои не е решавано, заклучно со 28.02.2007 година