(Македонски) Доделени потврдите за положен испит за обучувач

Доделени потврдите за положен испит за обучувач

Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-1
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-7
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-5
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-3
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-6
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-8
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-4
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-9
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-10
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-2
Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-1 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-7 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-5 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-3 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-6 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-8 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-4 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-9 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-10 Potvrdi-za-obucuvaci_16.01.2016-2