(Македонски) Обука за новиот концепт на е-аукција, 09 и 10 Февруари 2011 година

Обука за новиот концепт на е-аукција, 09 и 10 Февруари 2011 година