IV ИПА Регионална конференција за јавни набавки, 08-09 јуни 2010

IV ИПА Регионална конференција за јавни набавки, 08-09 јуни 2010