Промоција на Електронскиот систем за јавни набавки Атина, февруари 2009

Промоција на Електронскиот систем за јавни набавки Атина, февруари 2009