Промоција на новиот закон за јавни набавки, Декември 2007

Промоција на новиот закон за јавни набавки, Декември 2007