Анализа на системот на јавните набавки

Објавена е детална анализа на системот на јавните набавки изработена од страна на СИГМА и Бирото за јавни набавки во 2016 година. Истата можете да ја видите тука.