Јавен оглас за вработување на едно лице на определено време

Бирото за јавни набавки заради зголемен обем на работата објавува оглас за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12 2021 година.

Јавен оглас