Годишен план за едукација за 2018 година

Бирото за јавни набавки го изготви Годишниот план за едукација за 2018 година. Истиот можете да го погледнете подолу во табела. Пријавувањето за обука ќе се врши само електронски со пополнување на апликацијата која можете да ја најдете тука. При пополнување на апликацијата, се одбира термин, при што петдневните термини се однесуваат на  обука за кандидати кои по прв пат треба да се стекнат со потврда за положен испит за лице за јавни набавки, еднодневните термини се однесуваат на кандидатите кои треба да ја обноват важноста на својот сертификат, додека дводневните термини се однесуваат на обука за економски оператори.

Бр Обука за договорни органи
Месец Почеток Крај Испит Поправен испит
1 Јануари 29.01.2018 02.02.2018 02.03.2018 03.04.2018
2  

Февруари

 

12.02.2018 16.02.2018 16.03.2018 16.04.2018
3 26.02.2018 02.03.2018 04.04.2018 04.05.2018
4  

Март

 

12.03.2018 16.03.2018 17.04.2018 17.05.2018
5 26.03.2018 30.03.2018 30.04.2018 30.05.2017
6 Април

 

23.04.2018 27.04.2018 28.05.2018 25.06.2018
7 Мај

 

07.05.2018 11.05.2018 11.06.2018 11.07.2018
8 28.05.2018 01.06.2018 02.07.2018 03.09.2018
9 Јуни 04.06.2018 08.06.2018 06.07.2018 05.09.2018
10 Септември 03.09.2018 07.09.2018 08.10.2018 08.11.2018
11 17.09.2018 21.09.2018 22.10.2018 23.11.2018
12  

Октомври

 

01.10.2018 05.10.2018 05.11.2018 06.12.2018
13 15.10.2018 19.10.2018 19.11.2018 19.12.2018
14 29.10.2018 02.11.2018 03.12.2018 11.01.2019
15 Ноември 12.11.2018 16.11.2018 16.01.2019 15.02.2019
Бр Обука на договорни органи – Ресертификација
Месец Датум на одржување на обука Испит Поправен испит
1 Февруари 07.02.2018 08.03.2018 05.04.2018
2 21.02.2018 22.03.2018 23.04.2018
3 Март 07.03.2018 10.04.2018 10.05.2018
4 21.03.2018 20.04.2018 18.05.2018
5 Април 18.04.2018 21.05.2018 21.06.2018
6 Мај 16.05.2018 18.06.2018 18.07.2018
7 23.05.2018 22.06.2018 20.07.2018
8 Јуни 20.06.2018 20.07.2018 04.09.2018
9 Септември 12.09.2018 12.10.2018 12.11.2018
10 26.09.2018 26.10.2018 26.11.2019
11 Октомври 10.10.2018 09.11.2018 10.12.2019
12 24.10.2018 27.11.2018 27.12.2018
13 Ноември 07.11.2018 07.12.2018 10.01.2019
14 21.11.2018 20.12.2018 22.01.2019
15 Декември 05.12.2018 11.01.2019 15.02.2019
Бр. Oбука за Економски оператори
Месец Почеток Крај
1 Април 11.04.2018 12.04.2018
2 Јуни 13.06.2018 14.06.2018
3 Ноември 08.11.2018 09.11.2018