Интерен оглас 03/2022

Интерен оглас бр. 03/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за правни работи и постапување по прекршочни постапки, Одделение за правни работи и прекршочни постапки, Сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Интерен оглас бр. 03/2022 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Пријава за унапредување на административниот службеник по интерен оглас бр.03/2022