Интерен оглас 04/2022

Интерен оглас бр. 04/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Интерен оглас бр. 04/2022 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Пријава за унапредување на административниот службеник по интерен оглас бр.04/2022