Интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Пријава за унапредување на административниот службеник по интерен оглас бр.05/2022