Изготвени се нови модели на Технички спецификации

Почитувани посетители, Ве информираме дека на веб страницата на Бирото за јавни набавки објавен е модел на Технички спецификации за набавка на уреди за печатење, изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, и модел на Технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот, изготвен во соработка со Стопанската комора на Северна Македонија.

Целта на моделите на технички спецификации е да се олесни процесот на подготовка на технички спецификации.

Моделите може да ги најдете на следниот линк.