Измени на Законот за јавните набавки

Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за јавните набавки кој е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/2017 на 16.11.2017 година.

Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, односно на 24 ноември 2017 година.