Извадок од дадените мислења во 2023 година

Бирото за јавни набавки – Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи, во делот Одговори на прашања/Дадени мислења објави извадок од дадените мислења во 2023 година, во врска со одредбите и примената на Законот за јавните набавки

Мислења 2023