Известување од Државниот архив на РМ

Државниот архив на Република Македонија достави известување до Бирото за јавни набавки со кое треба да се запознаат договорните органи со одредени согледувања на Архивот кои се однесуваат на постапките за доделување договори за услуги за складирање јавен архивски и документарен материјал. Известувањето можете да го погледнете тука.