Известување за подигање на потврдите за положен испит

Ве известуваме дека почнувајќи од 6 Февруари 2023 година, потврдите за положен испит за лице за јавни набавки, ќе може да се подигнат секој работен ден од 9:30 до 12:00 часот.