Конечен извештај на извршена ревизија на успешност

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема “Ефикасност на политиките и инструментите во системот на јавни набавки и постапката за давање на согласност за објавување оглас за јавна набавка”. Конечниот извештај можете да го симнете тука.