Мислење на Реулатрона комисија за енергетика и водни услуги

Мислење на Реулатрона комисија за енергетика и водни услуги во однос на цената на нафтените деривати.

Мислење