Нацрт Закон за јавните набавки

Почитувани посетители, во прилог може да го видите првиот нацрт текст на новиот Закон за јавните набавки. Ги очекуваме вашите коментари и предлози за подобрување на текстот кои може да го доставите преку ЕНЕР (ener.gov.mk) или на маил адресата novzjn@bjn.gov.mk. Нацрт законот ќе биде отворен за консултации до крајот на февруари.