Нови брошури за планирање на набавките, постапка со барање за прибирање на понуди и постапка за преговарање

Бирото за јавни набавки изготви три нови брошури: Планирање на јавните набавки, Постапка со барање за прибирање на понуди и Постапка со преговарање.

Истите можете да ги преземете тука.