Објавен е годишниот извештај на Бирото за 2016 година

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2016 година.

Извештајот содржи бројни податоци и информации за состојбата на системот на јавните набавки во Република Македонија во 2016 година.

Извештајот можете да го превземете на следниот линк: