Објавен е правилникот за начинот на вршење набавки од мала вредност преку еПазар

Почитувани посетители, ве известуваме дека во Службен весник на РСМ, бр. 228 од 27.10.2022 година е објавен Правилник за видовите набавки и начинот на вршење набавки од мала вредност преку електронскиот пазар на набавки од мала вредност на електронскиот систем за јавни набавки.