Објавен Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година

Бирото за јавни набавки на својата веб страна го објави Годишниот план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година. Сите заинтересирани лица, може да се пријават за учество на обуки, според наставните програми во определени термини за 2023 година.