Објавен нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки

Бирото за јавни набавки, Секторот за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи изготви нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки. Прирачникот може да го превземете на следниот линк