Објавен шестмесечниот извештај за едукација за јавните набавки за 2017 година

Одделението за обуки при Секторот за нормативна дејност, обуки и меѓународни односи го изготви шестмесечниот извештај за едукација за јавните набавки за периодот јануари-јуни за 2017 година. Истиот се состои од информации поврзани со реализираните обуки во конкретниот период, бројот на учесници, одржани испити, како и препораки за реализација на едукацијата за следниот период. Извештајот можете да го преземете тука.