Објавена брошура – Евалауција на понуди

Почитувани посетители, во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки е објавена нова Брошура – Евалауција на понуди