Објавена нова ажурирана брошура за негативни референци

Бирото за јавни набавки објавува нова ажурирана брошура – Водич за негативни референци. Истата може да ја најдете во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки.