Одлука по интерен оглас 02/2022

Интерен оглас бр. 02/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за управна контрола, Одделение за управна контрола, Сектор за контрола – 2 извршители

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.02/2022