Одлука по интерен оглас 03/2022

Интерен оглас бр. 03/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за правни работи и постапување по прекршочни постапки, Одделение за правни работи и прекршочни постапки, Сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.03/2022